لیگ آزمون فیزیک

جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - کنکور 1400

جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - کنکور 1400

زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)

زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)

تدریس ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) -  کار با داده های آماری (فصل سوم) - رشته انسانی

تدریس ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) - کار با داده های آماری (فصل سوم) - رشته انسانی

تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی

تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی

جمع بندی عربی کنکور 1400 (بررسی ویژه سوالات کنکور نظام جدید؛ کنکور 99 و 98)

جمع بندی عربی کنکور 1400 (بررسی ویژه سوالات کنکور نظام جدید؛ کنکور 99 و 98)

  • جمع بندی فیزیک دهم (فیزیک 1) - کنکور 1400
  • زیست دوازدهم (زیست 3) - جریان اطلاعات در یاخته (فصل دوم)
  • تدریس ریاضی دهم (ریاضی و آمار 1) -  کار با داده های آماری (فصل سوم) - رشته انسانی
  • تدریس شیمی دوازدهم(شیمی 3) - استوکیومتری (پیش نیاز) - رشته ریاضی و تجربی
  • جمع بندی عربی کنکور 1400 (بررسی ویژه سوالات کنکور نظام جدید؛ کنکور 99 و 98)
محبوب ترین ها
جدیدترین کلاسها
جدیدترین همایش ها
تحلیل و پاسخ آزمون ها
0

کلاس آموزشی (ساعت)

0

همایش جمع بندی (ساعت)

0

دانش آموزان

0

مدرس