جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دهم (ریاضی 1) - رشته ریاضی و تجربی
اطلاعات همایش

مدت همایش 02:35:23

تعداد ویدئوها 10

نظرات 0

مدت اعتبار 365 روز

شیدا اصغری ملردی
درباره مدرس

کارشناسی دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
دکتری دانشگاه مازندران
مدرس دانشگاه(حق التدریس)دانشگاه مازندران
مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر

نام مدرس