جمع بندی ترم اول (شب امتحان ؛ مثینوفن) - ریاضی دوازدهم (ریاضی و آمار 3) - رشته انسانی
اطلاعات همایش

مدت همایش 01:26:36

تعداد ویدئوها 5

نظرات 0

مدت اعتبار 365 روز

شیدا اصغری ملردی
درباره مدرس

کارشناسی دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
دکتری دانشگاه مازندران
مدرس دانشگاه(حق التدریس)دانشگاه مازندران
مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر

نام مدرس