برچسب ها: ریاضی دهم
تدریس ریاضی دهم (ریاضی1) - فصل دوم(مثلثات)- رشته ریاضی و تجربی
اطلاعات دوره

مدت دوره 04:53:11

تعداد ویدئوها 21

نظرات 0

مدت اعتبار 365 روز

شیدا اصغری ملردی
درباره مدرس

کارشناسی دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
دکتری دانشگاه مازندران
مدرس دانشگاه(حق التدریس)دانشگاه مازندران
مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر

نام مدرس